Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
T: 724 595 111
M: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Akce regionu

Obsah stránky

Vládní zákazy a omezení od 25.5.2020

Mimořádná opatření platí stále ! Tedy i po 25.5.

Mimořádná opatření platná od 26.5.2020

 
Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušilo některá předchozí MO a vydalo nová MO, upravující další podmínky v souvislosti s nákazou COVID-19.
Vláda ČR vzala tyto materiály na svém jednání dne 25.5.2020 na vědomí.
Již není krizová situace a platí tedy Mimořádná opatření MZ.
 

To nejdůležitější:

1/ jsou zrušeny doby pro seniory v obchodech

2/ u kadeřníka a podobných profesí není vyžadován štít 

3/ žáci 2. stupně ZŠ mohou nepovinně od 8.6. do školy na konzultace do skupin max. 15 dětí

4/ studenti SŠ mohou nepovinně od 1.6. do škol na konzultace do skupin po max. 15 studentech

 

Omezení volného pohybu bez ochrany dýchacích cest

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti
než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Až na výjimky v opatření.
 
B) Omezení a zákazy akcí
Zákaz, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí, oslav, a to jak veřejných, tak soukromých, s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Do 300 osob je navíc nařízeno dodržovat přísná hygienická opatření (rozestupy, desinfekce apod..)

 

Datum a čas: 12.05.2020 13:00
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost