Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

I3 Consultants s.r.o.

Scheinerova 1570/6

628 00 Brno

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Zdeněk Novák

 Mob. +420 777 078 427

Telefon +420 543 214 714

e-mail : z.novak@i3c.cz

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Akce regionu

Obsah stránky

Volby do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ

o   době   a   místě   konání   voleb   do   Evropského   parlamentu

 Starosta    obce    Tetčice podle    §   32  odst. 2  zákona    č.    62/2003    Sb.,    o    volbách    do    Evropského  parlamentu   a   o   změně   některých   zákonů,

oznamuje:

 1.   Volby   do   Evropského   parlamentu   se   uskuteční dne   24. května 2019 od  od   14.00   hodin    do   22.00   hodin   a   dne   25. května 2019  od   8.00  hodin   do   14.00   hodin.

 2.   Místem   konání   voleb   do   Evropského   parlamentu ve   volebním   okrsku   č.   1. je   volební místností - zasedací místnost v budově obecního úřadu v Tetčicích, Palackého 177, 664 17 Tetčice

3.  Voliči   bude   umožněno   hlasování   poté,   kdy   prokáže   svou   totožnost a   státní   občanství   České   republiky   (platným   občanským   průkazem, cestovním,   diplomatickým   nebo    služebním   pasem   České   republiky, cestovním    průkazem   České    republiky),  nebo    totožnost   a   státní     občanství    jiného    členského    státu    Evropské    unie.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 V Tetčicích  dne  24.4.2019                                                                        

 

Datum a čas: 24.04.2019 11:51
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost