Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

I3 Consultants s.r.o.

Scheinerova 1570/6

628 00 Brno

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Zdeněk Novák

 Mob. +420 777 078 427

Telefon +420 543 214 714

e-mail : z.novak@i3c.cz

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Akce regionu

Obsah stránky

Informace pro voliče,který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Informace pro voliče,který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území
jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího
trvalého pobytu
(§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).


Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího
trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu
a předložit toto potvrzení:
- obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději
do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy
do 16.00 hodin dne 22. května 2019 nebo
- ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti
v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo
hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo
občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně
místa trvalého pobytu).


Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci
téže obce nebo městské části/obvodu.


Poznámka:
Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský
průkaz.

Datum a čas: 01.04.2019 10:58
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost