Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Blanka Březinová
T: 606 084 855
M: blanka.brezinova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

KRIZPORT

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Ostatní dokumenty

Dokumenty Mateřské školy Tetčice

Název Soubor Velikost
INFORMACE O MŠ TETČICE docx docx 31 kB
KONCEPCE ROZVOJE MŠ TETČICE docx docx 349 kB
KONCEPČNÍ ZÁMĚR MŠ TETČICE docx docx 202 kB
ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ TETČICE pdf pdf 439 kB
ŠVP PV MATEŘSKÉ ŠKOLY TETČICE - KAMARÁDI PŘÍRODY pdf pdf 2 MB
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ TETČICE pdf pdf 258 kB
ORGANIZACE DNE MŠ TETČICE docx docx 35 kB
METODICKÝ POKYN - ALERGENY docx docx 450 kB

Formuláře MŠ TETČICE

Název Soubor Velikost
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ TETČICE docx docx 30 kB
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ docx docx 52 kB
OSOBNÍ DOTAZNÍK DĚTÍ docx docx 26 kB
DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI docx docx 26 kB
OZNÁMENÍ O INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ docx docx 23 kB
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ docx docx 19 kB
ŽÁDOST O ODHLÁŠENÍ Z PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doc doc 26 kB
ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx docx 13 kB
ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY doc doc 26 kB
ŽÁDOST O PODÁNÍ MEDIKACE V MŠ TETČICE doc doc 23 kB
ZÁZNAM O PŘIJETÍ STÍŽNOSTI docx docx 13 kB
POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ docx docx 23 kB

Zápis MŠ TETČICE

Název Soubor Velikost
KRITERIA PRO PŘIJETÍ DO MŠ 2023/2024 docx docx 51 kB
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ TETČICE docx docx 30 kB

Jídelní lístek MŠ Tetčice

Název Soubor Velikost
Jídelníček na týden 45 pdf pdf 5 kB
Jídelníček na týden 46 pdf pdf 5 kB

DOTACE - PUBLICITA

Název Soubor Velikost
PUBLICITA OP JAK doc doc 500 kB
PUBLICITA OP JAK doc doc 498 kB
PUBLICITA ŠKOLNÍ ZAHRADA 1. ETAPA pdf pdf 772 kB

Formuláře OBCE TETČICE

Název Soubor Velikost
Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu doc doc 33 kB
Odhlášení psa doc doc 29 kB
Ohlášení nároku na osvobození rtf rtf 102 kB
Protokol o úraze na dětském hřišti pdf pdf 18 kB
Přihlášení psa pdf pdf 59 kB
Přihláška na vítání občánků doc doc 33 kB
Vyučtování dotace - formulář docx docx 17 kB
Vyučtování poplatek z pobytu doc doc 43 kB
ŽÁDOST - PRODEJ DŘEVA docx docx 13 kB
Žádost o kácení dřevin pdf pdf 130 kB
Žádost o poskytnutí dotace- Upozorňujeme žadatele, že žádosti o dotaci se podávají do 31. 10. předcházejícího roku. odt odt 14 kB
Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku doc doc 24 kB

Ceníky OBCE TETČICE

Název Soubor Velikost
Ceník pdf pdf 166 kB
Ceník k z.106/1999 Sb pdf pdf 192 kB
Ceník v knihovně pdf pdf 625 kB

Obecní vyhlášky

Název Soubor Velikost
2/2004 Vyhláška o závazných částech změny č. II Územního plánu sídelního útvaru Tetčice pdf pdf 26 kB
1/2017 Vyhl. -pravidla pro pohyb psů pdf pdf 341 kB
2/1992 VYHLÁŠKA o udržování čistoty v obci Tetčice pdf pdf 858 kB
2/2013 VYHLÁŠKA Požární řád obce Tetčice pdf pdf 817 kB
2/2015 OZV o stanovení systému sh romažd‘ování, sběru, přepravy, třídění, využíván Í a odstraňování komunálních odpadů na území obce TETCICE pdf pdf 119 kB
9892/2001/šk VYHLÁŠKA ČOV Tetčice pdf pdf 28 kB
ŽP 9892/2001/šk VYHLÁŠKA změny povolení odběru podzemní vody pdf pdf 49 kB

Obecní nařízení

Název Soubor Velikost
2013- POVODŇOVÝ PLÁN pdf pdf 639 kB

Rozpočty Mateřské školy Tetčice

Název Soubor Velikost
2021-ROZPOČET MŠ pdf pdf 522 kB
2018 - Rozpočet docx docx 13 kB
2019-2020- Výhled docx docx 13 kB
2019-Rozpočet docx docx 13 kB
2020-2022- Výhled docx docx 14 kB
2020-ROZPOČET MŠ pdf pdf 414 kB
2021-2023 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MŠ pdf pdf 504 kB
2022-2024 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MŠ pdf pdf 430 kB
2022-ROZPOČET MŠ docx docx 13 kB
2023-2025 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MŠ docx docx 14 kB
Návrh rozpočtu na 2023 - MŠ pdf pdf 431 kB
Návrh výhledu na 2024-2026 - MŠ pdf pdf 432 kB

Veřejnoprávní smlouvy

Název Soubor Velikost
2015 -Veřejnoprávní smlouvy pdf pdf 571 kB
2016 -Veřejnoprávní smlouva ZŠ NESLOVICE pdf pdf 386 kB
2017 -Veřejnoprávní smlouva Město Rosice pdf pdf 2 MB
2017 -Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL - provozní náklady pdf pdf 208 kB
2017 -Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL -zateplení budovy pdf pdf 227 kB
2017 -Veřejnoprávní smlouva ZŠ NESLOVICE- provozní náklady pdf pdf 376 kB
2018 -Smlouva s Obcí Neslovice pdf pdf 2 MB
2018 -Veřejnoprávní smlouva MĚSTO ROSICE - Městská policie pdf pdf 835 kB
2018 -Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL - sociální zařízení pdf pdf 802 kB
2018 -Veřejnoprávní smlouva ZŠ NESLOVICE- provozní náklady pdf pdf 928 kB
2019 -Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL - provozní náklady pdf pdf 912 kB
2019 -Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL - rekonstrukce podlahy pdf pdf 892 kB
2019 -Veřejnoprávní smlouva ZŠ NESLOVICE- provozní náklady pdf pdf 910 kB
2020 -Veřejnoprávní smlouva ZŠ NESLOVICE- provozní náklady pdf pdf 153 kB
2020 -Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL - provozní náklady pdf pdf 357 kB
2021 -Veřejnoprávní smlouva ZŠ NESLOVICE- provozní náklady pdf pdf 2 MB
2021 -Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL - provozní náklady pdf pdf 906 kB
2022 -Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL - provozní náklady... pdf pdf 955 kB
2022 -Veřejnoprávní smlouva ZŠ NESLOVICE- provozní náklad... pdf pdf 2 MB
2022 - Veřejnoprávní smlouva TJ SOKOL TETČICE pdf pdf 1 MB
2023 -Veřejnoprávní smlouva ZŠ NESLOVICE- provozní náklad... pdf pdf 2 MB

Poskytování informací - z.106/1999 Sb

Název Soubor Velikost
1-2015 pdf pdf 50 kB
1-2016 pdf pdf 254 kB
1-2017 pdf pdf 320 kB
1-2018 - informace pdf pdf 447 kB
1006-2013 pdf pdf 193 kB
1046-2013 pdf pdf 81 kB
1047-2013 pdf pdf 314 kB
106-2014 pdf pdf 95 kB
107-2014 pdf pdf 95 kB
108-2014 pdf pdf 97 kB
109-2014 pdf pdf 95 kB
1107-2013 pdf pdf 94 kB
1227-2013 pdf pdf 155 kB
2-2015 pdf pdf 44 kB
2-2016 pdf pdf 249 kB
2-2017 pdf pdf 334 kB
2-2018 - informace pdf pdf 519 kB
2019-1- Informace pdf pdf 514 kB
2019-2 pdf pdf 520 kB
2019-2-INFORMACE pdf pdf 519 kB
2020-1 pdf pdf 256 kB
2021-1 pdf pdf 519 kB
2022-1-INFORMACE DLE 106/1999 pdf pdf 526 kB
219-2013 pdf pdf 37 kB
220-2013 pdf pdf 118 kB
274-2014 pdf pdf 182 kB
275-2014 pdf pdf 182 kB
28-2014 pdf pdf 41 kB
3-2015 pdf pdf 340 kB
3-2016 pdf pdf 249 kB
3-2017 pdf pdf 435 kB
340-2014 pdf pdf 54 kB
341-2014 pdf pdf 51 kB
342-2014 pdf pdf 53 kB
352-2014 pdf pdf 81 kB
4-2015 pdf pdf 250 kB
4-2017 pdf pdf 315 kB
428-2014 pdf pdf 45 kB
5-2015 pdf pdf 62 kB
5-2017 pdf pdf 257 kB
6-2015 pdf pdf 256 kB
6-2017 pdf pdf 446 kB
623-2013 pdf pdf 70 kB
624-2013 pdf pdf 222 kB
7-2015 pdf pdf 255 kB
7-2017 pdf pdf 444 kB
70-2014 pdf pdf 66 kB
705-2013 pdf pdf 413 kB
744-2011 pdf pdf 93 kB
812-2013 pdf pdf 66 kB
82-2014 pdf pdf 100 kB
842-2011 pdf pdf 99 kB
853-2013 pdf pdf 208 kB
891-2013 pdf pdf 40 kB
Sazebník úhrad pdf pdf 192 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010 pdf pdf 265 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 pdf pdf 442 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 pdf pdf 266 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 pdf pdf 52 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 pdf pdf 205 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 pdf pdf 205 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 odt odt 7 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 odt odt 6 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 odt odt 6 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 odt odt 6 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 pdf pdf 359 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 pdf pdf 362 kB

Plán rozvoje sportu

Název Soubor Velikost
Plán rozvoje sportu pdf pdf 10 MB

Tetčický zpravodaj

Název Soubor Velikost
č. 64 5/2014 pdf pdf 1 MB
č. 65 7/2014 pdf pdf 1 MB
č. 66 9/2014 pdf pdf 2 MB
č. 67 12/2014 pdf pdf 600 kB
č. 68 - březen 2015 pdf pdf 2 MB
číslo 70 říjen 2015 pdf pdf 7 MB
číslo 71 prosinec 2015 pdf pdf 1 MB
číslo 74 - listopad 2016 pdf pdf 5 MB
číslo 75 - březen 2017 pdf pdf 3 MB
číslo 76 - říjen 2017 pdf pdf 2 MB
Pravidla pro zadávání zpravodaje pdf pdf 42 kB
TZ 80 - září 2019 pdf pdf 2 MB
TZ-77-unor-2018 pdf pdf 1 MB
TZ-78-zari-2018 pdf pdf 2 MB
TZ-79-03-2019 pdf pdf 1 MB
Zpravodaj č. 69 - červen 2015 pdf pdf 2 MB
zpravodaj č. 72 březen 2016 pdf pdf 1 MB
zpravodaj č. 73 červen 2016 pdf pdf 2 MB

REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE

Název Soubor Velikost
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 482 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 428 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 348 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 332 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 225 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 422 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 320 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 369 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 335 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 323 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 293 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 293 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 280 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 281 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 353 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 280 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 330 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 285 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 255 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 414 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 376 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 255 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 424 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 345 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 398 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 391 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 303 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 330 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 216 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 270 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 228 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 237 kB
REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI TETČICE pdf pdf 273 kB

Ostatní

Název Soubor Velikost
Hlášení trvalého pobytu odt odt 9 kB
Kácení dřevin odt odt 10 kB
Ověření podpisu nebo kopie listiny odt odt 12 kB
Podmínky pro poskytnutí dotace od Obce Tetčice pdf pdf 288 kB
Rušení trvalého pobytu odt odt 9 kB
Ukončení trvalého pobytu odt odt 9 kB

Územní plán

Název Soubor Velikost
Návrh Územního plánu Tetčice – projednání dle § 50 staveb... zip zip 23 MB

Informace pro občany

Název Soubor Velikost
Korespondence určená pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny docx docx 12 kB
Plán prací na stavbě železnice pdf pdf 212 kB

SKRYTÁ KATEGORIE

Název Soubor Velikost
GDPR pdf pdf 202 kB

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307

Místostarosta mobil : 605 265 463

Obecní úřad - mobil :  722 425 978, tel. 546 411 037

Pracovník údržby  :  774 733 142

Oddíl postranní lišty

Mobilní rozhlas

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
 
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost