Obsah stránky

Kronika obce

Pamětní kniha obce "Tečic u Brna" je psána od r. 1921, kdy bylo zákonem vedení kroniky obcím nařízeno. Prvním kronikářem byl tehdejší řídící učitel Josef Korber, který popsal nejstarší dějiny obce, a u psaní kroniky vytrval až do roku 1927, kdy se psaní kroniky vzdal (jeho zápisy končí stranou 212). Od r. 1928 se vedení kroniky ujímá spisovatelka Olga Sedlmayerová. Její část kroniky končí stranou 228. Po nějakou dobu byla obecní kronika osiřelá, protože nový kronikář, Tomáš Holešovský byl sice ustanoven v r. 1931, ale kroniku obdržel až v r. 1933 a poslední léta dopisuje dodatečně. Jeho více než 100 stran zápisů končí v r. 1960 stranou 345, kdy se vedení kroniky vzdal pro nemoc a vysoké stáří. V roce 1965 se kroniky ujal Rudolf Prokeš a chybějící zápisy do r. 1960 dopsal. Jeho zápisy končí rokem 1967 na straně 372. V roce 1991 přebírá kroniku od Hany Holešovské Marie Mejzlíková i s s nezapsanými zápisy z let 1967 až 1978. Ty přepisuje až po stranu 454. Zároveň Marie Mejzlíková zakládá novou kroniku, jež začíná rokem 1988.

Stará kronika je uložena v Rajhradě a její kopie je k nahlédnutí na tetčickém obecním úřadě. Nejzajímavější části kroniky budou postupně přepisovány sem na internetové stránky Tetčic, aby se s naší historií mohli seznámit nejen mladší občané, nepamatující minulé doby své obce, ale i nově příchozí občané Tetčic a také kdokoli, koho doba minulá, k Tetčicím se vztahující upřímně zajímá.

Aktuálně kroniku vede pan Josef Vodička.

Obsah

 • Název obce 15
 • Popis obce z r. 1922 15
 • Škola 17
 • Kaple Sv. Floriána 18
 • Kamenný most 19
 • Železnice 20
 • Průmyslové závody, pila 21
 • Ceny v obchodech 1911-1922 26
 • Hostince v Tetčicích 28
 • Majitelé domů a pozemků 30
 • Dějiny Tetčic 37
 • Stav pozemků k r. 1657 49
 • Stav pozemků k r. 1749, 1754 50
 • Stav pozemků k r. 1775 51
 • Stav pozemků k r. 1788, 1789 52
 • Seznam domů k r. 1820 53
 • Povinnosti poddaných v r. 1752 54
 • Počet lidí a domů v r. 1752 56
 • Náboženské poměry 57
 • Zrušení poddanství 60
 • Kontribučenské fondy 64
 • Soudnictví 65
 • Stručná historie do r. 1869 66
 • Odloučení od Rosic 68
 • Uhelné doly 69
 • Život lidu v minulosti 72
 • Dějiny tetčické školy 77
 • 1. světová válka 90
 • Správa obce od r. 1869 do 1918 98
 • Povětrnostní poměry 111
 • Fluktuace obyvatelstva v letech 1790 - 1910 
 • Rozdělení pozemků na Křibech 112
 • Stavby Pod Skalkou 117
 • Honitba 118
 • Elektrizace obce 120
 • Spor J Staňka o povolení ke stavbě 122
 • Projekt nemocnice Rosice 123
 • Projekt dráhy Tetčice - Velká Bíteš 124
 • Zavedení telefonu do Dvorka 125
 • Volby do zemského sněmu 126
 • Rozpočet obce v letech 1887 - 1922 127
 • Noví občané v letech 1886 - 1920 129
 • 1. světová válka 133
 • Samostatná republika 167
 • Volby 1919 177
 • Sociální péče po 1. světoví válce 180
 • Školství po r. 1918 182
 • Sčítání lidu v r. 1920 197
 • Nová výstavba v letech 1920 - 1926 198
 • Daň z majetku v r. 1919 200
 • Zřízení sokolovny 1920 202
 • Sčítání dobytka v r. 1921 203
 • Požáry v r. 1922 a 1925 205
 • Zalesnění Křibů 206
 • Nová výstavba v r. 1922 207
 • Obecní volby v r. 1923 
 • Obecní hospodářství v letech 1921 - 1927 209
 • Podpis Tomáše Garrigue Masaryka 213
 • Železniční neštěstí v Brně 214
 • Živelné poruchy v r. 1927 215
 • Protržený rybník v Zastávce 
 • Stavba 3 vil na Křibech 216
 • Archeologické nálezy 
 • Obecní volby v r. 1927 217
 • Zavedení autobusové dopravy do Oslavan v r. 1927 219
 • Stavba hasičského skladiště v r. 1927 - 1929 222, 277
 • Silné mrazy v r. 1929 224
 • Zavedení telefonní linky z Tetčic do Rosic 225
 • Vykopávky na Křibech v r. 1929 
 • Odprodej obecních pozemků v r. 1929 227
 • Seznam legionářů z 1. světové války 229
 • Parcelace v r. 1923 231
 • Vichřice v r. 1929 
 • Hřiště Sokol z let 1923 a 1929 
 • Založení obecní knihovny 232
 • Kanalizace v r. 1929 
 • Rozpočet obce v r. 1930 233
 • Pořízení hasičské stříkačky v r. 1930 234
 • Kamenolom u mlýna pod Bučínem 
 • Pomník padlých z 1. světové války 
 • Obecní rozpočet 1931 238
 • Ceny v obchodech v r. 1931 240
 • Obecní rozpočet v r. 1932 243
 • Zřízení pošty v č.p. 117 pro Tetčice, Omice a Neslovice 244
 • Obecní volby v r. 1932 
 • Seznam domů k r. 1933 247
 • Volby v r. 1935 254
 • Kanalizace v r. 1935 (?) 256
 • Nezaměstnanost v r. 1936 
 • Podpis Edvarda Beneše 259
 • Volby v r. 1935 262
 • Přidělení nemovitostí v r. 1936 259
 • Povodeň v r. 1935 272
 • Poslední sedlák V. Havlásek (+1936) 
 • Kronikář J. Kobler (+1936) 
 • Stavební práce v r. 1938 274
 • Rozpočet obce v r. 1937 
 • Rozpočet obce v r. 1938 276
 • Kanalizace v Nádražní ul. z let 1939 - 1940 277
 • Zrušení Sokola v r. 1941 278
 • Sokolovna v r. 1938 279
 • Volby v r. 1938 280
 • Zabavení kroniky v r. 1940 281
 • Doba ponížení v letech 1939 - 1945 283
 • Ustavení Místního národního výboru v r. 1945 285
 • Kolaboranti 286
 • Uprchlíci, zatčení 288
 • Nuceně nasazení 292
 • Dobytí a obsazení Tetčic Rudou armádou 18.4.1945 294
 • Poškozené domy  276
 • Seznam padlých z 2. světové války 300
 • Dar na obnovy Ořechova 301
 • Padlí Němci v Tetčicích 302
 • Ceny v r. 1944 
 • Špatný rok 1947 303
 • Volby v r. 1948 306
 • Pořízení nové hasičské stříkačky v r. 1948 307
 • Úprava návsi na parčík 
 • Úpravy cest, lávka 308
 • Nový stavební regulační plán 
 • Úroda v r. 1948 309
 • Dávka přídělu poživatin v r. 1947 pro nezaměstnané 310
 • Zřízení Okresního úřadu Rosice v r. 1949 312
 • Zřízení místního rozhlasu 
 • Ilegální aféra (vlastizrádná činnost) 313
 • Struktura obyvatelstva v r. 1949 314
 • Založení JZD v r. 1950 315
 • Krupobití v r. 1951 317
 • Družstevní prádelna z r. 1951 317
 • Zrušení soukromých obchodů, hostinců a živností 
 • JZD pořídilo mlátičku v r. 1952 319
 • Zrušení parní pily, postavena nová - elektrická 
 • Asfaltování silnice k Neslovicím 
 • Postavení drůbežárny a vepřína v r. 1953 321
 • Likvidace JZD 
 • Měnová reforma, zrušení lístkového systému v r. 1953 
 • Mráz a sníh v květnu 1953 322
 • Volby v r. 1954 
 • Nové domy z r. 1955 326
 • Nová prodejna Jednota 327
 • Asfaltování silnice do Rosic 
 • Počet automobilů v r. 1955 328
 • Zasl. mistr sportu Zdeněk Růžička, olympionik 1952 a 1956 
 • Znovuustavení JZD v r. 1956 329
 • Stavba nového kravína 
 • Rozorání mezí 330
 • Úpravy chodníku v Hybešově ul. 
 • Snížení cen v r. 1956 331
 • Mrazy v květnu r. 1957 332
 • Vstup posledních rolníků do JZD 
 • Zřízení nové pošty v Neslovicích 334
 • Stavba plynovodu do Oslavan 
 • Nové domy z r. 1958 337
 • Odchov kachen ve mlýně 339
 • Nové domy z r. 1959 340
 • Prodejna přestavěna na samoobsluhu 
 • Požár stohu v r. 1960 342
 • Volby v r. 1960 343
 • Dokončení chodníku v Nádražní ul. 
 • Vykácení topolů u potoka 344
 • Autobusová čekárna u nádraží 
 • Zřízení kina v bývalém hostinci č.p. 15 v r. 1953 350
 • Stavba kanalizace u Sokolovny v r. 1962 355
 • Stavba nové samoobsluhy 356
 • Průtrž mračen v r. 1963 357
 • Stavba kanalizace v obci 358
 • Oprava budovy MNV a školy 
 • Dokončení stavby samoobsluhy 
 • Sloučení JZD s Omicemi v r. 1964 361
 • Volby v r. 1964 363
 • Oprava kaple Sv. Floriána v r. 1965 368
 • Vichřice v r. 1965 
 • 21. srpen 1968 384
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení v r. 1969 397
 • Sčítání lidu v r. 1970 407
 • Průtrž mračen v r. 1970 411
 • Volby v r. 1971 413
 • Zřízení čerpadla vody ve školce 419
 • Stavba vodovodu v Tyršově ulici 
 • Stavba kanalizace v Mlýnské ul. 
 • Shrnutí 30-ti let komunismu 437
 • Stavba mateřské školy v r. 1978 444
 • Stavba vodovodu v Nádražní ul. 446
Prohlášení o přístupnosti   |   Nastavení cookies   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.