Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Blanka Březinová
T: 606 084 855
M: blanka.brezinova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

KRIZPORT

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Historie obce

První historicky ověřená zmínka o obci, ležící jihovýchodně od Rosic, pochází z roku 1240. Barokní kaple sv. Floriána na návsi byla postavena v roce 1764.
 
Na skále stojící Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z přelomu 18. a 19. století, pod ní stojí neobvyklá skupina kříže s dvěma pylony s reliéfy Panny Marie a sv. Jana z roku 1850.
Podle některých pramenů jsou východně od obce na ostrohu nad údolím zříceniny gotického hradu na Bučíně, ovšem není znám nikdo, kdo by je tam skutečně našel. Možná budete mít zrovna Vy to štěstí a najdete je. I kdybyste je tam nenašli, zajisté najdete mnoho dobrých hub a oceníte hluboké smíšené lesy a rokliny, bez jediné chaty či náznaku civilizace. Na úpatí Bučína se až do konce 16. století dle historických záznamů pěstovala vinná réva.

O rozvoj obce se nepřímo postaraly nedaleké černouhelné doly Rosicko-kapleOslavanskéhorevíru. V letech 1852 - 1855 se totiž do dolů postavila železnice z Brna a přinesla obci nejen několik pracovních příležitostí a pohodlné spojení až do středu Brna, ale i podstatné změny ve vzhledu obce. Trať vedoucí údolím Bobravy od Střelic k Rosicím tvoří v obci předěl a znamená také konec rozsáhlého rybníka, po jehož hrázi dodnes jezdí auta od nádraží ke Křibům.

Postavení nádraží také umožnilo v jeho blízkosti postavit pilu, která je tam dodnes, ačkoli se obec mezitím rozrostla a pila je dnes vlastně centrem obce.

Původní zástavba historických domů již v obci mnoho nenajdeme. Ne že by snad neexistovaly, ale většinou jsou přestavěny do moderní podoby, a tak o jejich stáří svědčí jen nízká popisná čísla. To je i případ č.p.1, stojícího na rohu proti obecnímu úřadu. Jedním z nejlépe dochovaných domů je č.p.9, stojící nedaleko kapličky.


V Tetčicích máme také bohatý kulturní a spolkový život, stačí se podívat do tabulky akcí. Naše obec má také vlastní knihovnu. K udržení kulturních tradic byl obnoven Tetčický kroj. V sekci pro turisty je možno se inspirovat k výletům po Tetčicích i jejich okolí.

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307

Místostarosta mobil : 605 265 463

Obecní úřad - mobil :  722 425 978, tel. 546 411 037

Pracovník údržby  :  774 733 142

Oddíl postranní lišty

Mobilní rozhlas

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
 
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost