Obsah stránky

Knihovna

Knihovnice : Jana Caesarová, tel.: 775 246 019
E-mail : knihovnatetcice@gmail.com
Adresa : Obecní knihovna Tetčice,Nádražní 58,664 17 Tetčice

Půjčovní doba : úterý:   13 -  18 hod.     a   středa : 13 - 18 hod

Webové stránky knihovny zde.

Informace o knihovně

Zřizovatel:
Obec Tetčice Palackého 177
664 17 Tetčice
Tel. 546 411 037
el. podatelna: obec@tetcice.cz
Ev. číslo. MK Obecní knihovny Tetčice: 5976/2004

Obecní knihovna je organizační složkou Obce Tetčice.

Od poloviny r. 2007 zřizovatel knihovny uzavřel Smlouvu o poskytování knihovnických služeb s MěK v Kuřimi, která je pověřená péči o knihovny v regionu. Spolupráce s regionální knihovnou je velkým přínosem pro obecní knihovnu a nemalou pomocí při centrálním nákupu knih za velmi výhodné ceny.

Výměnné soubory jsou vítaným obohacením a zpestřením  našeho knihovního fondu.

Historie

V Pamětní knize obce Tetčice najdeme na str. 232 záznam tehdejšího kronikáře pana Tomáše Holešovského, že  obecní knihovna byla založena 7.12.1926.  Od ledna 1961 se knihovna stala součásti knihovny Brno-venkov v Židlochovicích. Rok 2002 byl posledním rokem pod vedením  této okresní knihovny. S rozpadem okresu a  podpisem Zřizovací listiny se obecní knihovna od r. 2003 vrací pod správu Obce Tetčice! V té době byla knihovna umístěna v přízemí obecního úřadu. Dvě malé místnosti nestačily k uložení knih, nebylo místo pro dětské oddělení ani pro první počítač s Internetem.

Současnost

Z nevyhovujícího prostředí byla knihovna přestěhována koncem května v roce 2005. Následovalo vybavení potřebným knihovnickým nábytkem a dalšími PC. V nové obecní knihovně byl slavnostně zahájen provoz dne 8. září za účasti pana starosty, některých zastupitelů a čtenářů. Začátkem roku 2007 byl z rozpočtu knihovny  zakoupen knihovnický systém Clavius. Koncem téhož roku byla dokončena revize knihovního fondu. Současně byl uložen celý fond do počítače a všechny knihy označeny čárovým kódem. Ve 2. čtvrtletí r. 2008 byly zpřístupněny na Internetu www. stránky a on-line katalog obecní knihovny.  Výpůjční protokol je plně automatizován od ledna 2011.

Dnes je knihovna rozdělena

Oddělení beletrie + půjčovna s PC, Internetem, laserovou tiskárnou a kopírkou.
Oddělení popularně naučné literatury.
Oddělení pro děti a mládež s PC, Internetem a multifunkční  laserovou barevnou tiskárnou.
Veřejný Internet - po domluvě přístupný i mimo půjčovní dobu knihovny.  Pro uživatele je zde 1 PC + ČB laserová tiskárna.
Klubovna má 20 míst k sezení.

Přístup k Internetu je umožněn každému zájemci splňujícímu podmínky internetového řádu. Dva bezplatné kurzy ovládání PC a Internetu již proběhly. Další se uskuteční podle zájmu. Kromě přístupu na Internet si mohou  naši občané v knihovně bezplatně napsat a vytisknout soukromou korespondenci, seznámit se s denním tiskem, informacemi veřejné a státní správy. 
V klubovně se schází každý týden skauti a šachisté, kteří pořádají víkendové soutěže družstev. Podle potřeby se zde setkávají naši hasiči a Sdružení žen. Klubovna je nepostradatelným  místem pořádání kurzů a výstav,  zájmové a výtvarné činnosti našich občanů.

Nabídka publikací s tématikou našeho regionu

DVD: CYKLOSTEZKY PERMONÍKŮ.   DVD:  ZÁZNAMY VŠECH TV MAGAZÍNŮ  KAHAN.   Pro zájemce o histori i současnost naší obce máme k nahlédnutí Pamětní knihu obce Tetčice,  fotografie + CD-R  rozvodněné Bobravy v roce 2006 od Ing. Podrazila a Tomáše Langera.  Všechny, které zajímá historie,  jistě zaujmou knihy Karla Mejzlíka: Paměti Tetčic,  Tetčické domy a jejich obyvatelé v minulých staletích.  Josef Kejda: Historie hornictví v mikroregionu KAHAN.   150 let železnice z Brna do Zastávky, Rosice 50 let městem,  Rosice 100 let městem,  Rosice během staletí od Antonína Kolka a
Památná kniha městyse Rosic: dějiny Rosic 1086-1926
Harák: Dny a noci v bojovém pásmu = Válečný deník Lukovany duben-květen 1945

Prohlášení o přístupnosti   |   Nastavení cookies   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.