Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
T: 724 595 111
M: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

KRIZPORT

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Tetčický zpravodaj vydává obec Tetčice již od roku 1993. Je zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK CR E 14159. Pro tetčické občany je zpravodaj distribuován zdarma. Vychází v nákladu 430 ks. 
Náměty, příspěvky a ohlasy podávejte nebo zasílejte na Obecní úrad Tetcice nebo na adresy: tetcickyzpravodaj@seznam.cz
 
 
Cena inzerce:

  • strana A5 800 Kč
  • půl A5 400 Kč
  • čtvrť A5 200 Kč

Inzerci na zájmové a kulturní aktivity včetně společenské kroniky tiskneme po dohodě bezplatně.

Aktuální číslo zpravodaje naleznete zde.

Redakce zpravodaje  Luděk Krejčí, Martin Milion, Jiří Dobrovolný

Pravidla pro vydávání zpravodaje

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Mobilní rozhlas

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Živé obce

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost