Obsah stránky

Památky

Kříž na ulici Neslovické

Památkově chráněný pískovcový kříž stojí u autobusové zastávky směrem na Neslovice u ulice Neslovické. Datování jeho vzniku je 1794 a autor je neznámý.
Podle pověsti je kříž vybudovaný na hrobech padlých vojínů. Jejich pozůstatky však nebyly nalezeny. Na místě se nacházel kříž ještě v dřívějších dobách, jak je možné prokázat ze starých map. O tomto předchůdci se však žádné informace ani pozůstatky nezachovaly.
Rozsáhlé restaurátorské práce v roce 2012 odhalily část kříže skrytého v zemi a kříž získal nový podstavec z božanovského pískovce. Tyto práce provedl akademický sochař Radoslav Vavruša. Zajímavostí může být, že kříž zhotovený stejnou dílnou se nachází v městysi Medlově a vznikl v roce 1795.

Památková obnova v roce 2012 byla financována prostřednictvím Nadace ČEZ a z darů občanů obce.
 

Kaple sv. Floriana

Uprostřed nejstarší části obce se nachází kaple zasvěcené svatému Floriánovi, patronovi obce. Kaple románského stylu byla postavena v roce 1764 a původně byla kryta šindelem.

Věž byla přistavěna ke kapličce v roce 1886 společně s křížkem vedle vchodu.  Ve věžičce se původně nacházely dva zvony odlité zvonařem Emilem Vebrem v Brně v roce 1887. Již dříve však zřejmě v kapličce byl jeden zvon, který však byl prasklý a byl znovu přelit. Větší o váze 75 kg zasvěcený sv. Floriánovi a menší vážící 45 kg Panně Marii. Zvony na svůj náklad nechal zhotovit pan Jan Odehnal. Zvuk údajně „lahodný" však dnes neuslyšíme. Oba zvony byly zrekvírovány pro vojenské účely a v dnešní době je ve věži pouze ocelový zvon zasvěcený sv. Floriánovi. Ocelový zvon vyrobila zvonařská firma Rudolfa Manouška v Brně v roce 1918. Kaplička je v dnešní době otevřena jen velmi zřídka, pravidelně v době pouti a před vánoci, kdy skauti předávají Betlémské světlo.
Kaple byla restaurována v roce 1999. Ve stejné bylo provedeno i restaurování obrazu sv. Floriána, který provedla akademická malířka Renata Bartoňková.
V kapličce původně byl stabilně umístěn obraz se znázorněním sv. Floriána. Tento obraz však je v současnosti v kapličce jen ve dnech konání mše.

Kříž u kapličky

Vlevo od kaple stojí kamenný kříž zbudovaný roku 1886 paní Marii Šebestovou, původem ze Střelic (rok) žijící tehdy v Tečicích, kde v roce 1888 zemřela. Marie byla sestrou Kateřiny Friedrichové, manželky hostinského Františka Friedricha provozující živnost v domě č.p. 4. V dnešní době se zde nachází Hotel Crlík.
Kříž nese nápis: Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sama, vezmi kříž svůj a následuj mne. Kat. XVI. 24.
Původní podoba kříž byl železný na kamenném podstavci. Dnešní kříž je celý kamenný a jeho horní část byla nově vytvořena v roce 2011 při restaurování. Práce na restaurování provedla firma S:Lukas, s.r.o.

Socha sv. Jana

Nejviditelnější památkou v obci je barokní socha světce svatého Jana Nepomuckého nacházející se na skalnatém pahorku u nádraží. Stáří je možno určit pouze nepřímo z dobových pramenů, kdy na staré mapě polesí z roku 1764 již se nachází lesní trať pojmenovaná „Za sv. Jánem". Tedy socha zde musela stát už mnohem dříve.
V minulosti vzhled sochy byl upravován občankami obce, které sochu barvily, tak jak je vidět na dobových fotografiích.
Při restaurátorských pracích v roce 1985, byl barevný nátěr obsahující částice asfaltu odstraněn a socha byla očištěna.
Restaurátor, akademický sochař Petr Bortlík (✽ 1925), se domníval, že socha sem byla druhotně přenesena odněkud z mostu. Usuzoval z toho, že na podstavci byly úchytky na lucernu.
Restaurátorské práce v roce 2011 zásadním způsobem změnily vzhled sochy, která získala nový podstavec z božanovského pískovce. Podstavec byl zhotoven dle návrhu akademického sochaře Miroslava Vochty. Samotné restaurátorské práce sochy provedla paní MgA. Radka Levínská. Rozsáhlé práce, při kterých byl nahrazen zničený původní cihlový podstavec byly prováděny v brněnské dílně. Socha tak po třista letech opustila své místo  aby chránila obec před povodněmi.
V rozporu s názorem pana Bortlíka se ukázalo, že socha je upravovaná přesně v souladu s místem na kterém se nachází. Tvůrce sochy při práci počítal se všemi detaily a proporce nejlépe vyniknou při pohledu vzhůru.
Zvláštností je původ materiálu sochy vybudované z rakouského vápence. Bližší  prozkoumání odhalí množství miniaturních zkamenělých mušliček, zvláště v místě světcova roucha.

Sousoší Kalvárie

Kalvárii tvoří tři samostatně stojící objekty, kříž, vlevo pylon s reliéfem sv. Jana Evangelisty a vpravo pylon s reliéfem Panny Marie. Kříž s kamenným korpusem Kristova těla a nápisovou páskou stojí na nízkém soklu pravoúhlého půdorysu s profilovanou římsou a vysekaným, černě zvýrazněným nápisem na čelní straně. Oba pylony mají hranolovou podnož, figurální reliéfy rámují vpadlá zrcadla, završení pylonů tvoří hladká mírně přesahující deska. Sochařské zpracování korpusu Kristova těla a reliéfů je rustikální a dokládá průměrnou řemeslnou zručnost autora.
Kříž s oběma pylony nechala zbudovat obec Tetčická v roce 1850.

Kříž pod Kříby

Kříž se nachází pod kopcem na křižovatce silnice směrem k Rosicím a k dálničnímu přivaděči. Kříž nechala v roce 1899 zbudovat Magdaléna Tesařová, vdova po Františku Tesařovi z č. 2. Kamenný kříž tak nahradil původní už uhnilý dřevěný kříž z roku 1849.
Restaurátorské práce na obnově kříže provedla v roce 2011 firma S:Lukas, s.r.o. 

Pamětní deska plk. gšt. Ing. Josefa Kejdy

Pamětní deska významného Tetčického rodáka, vojáka a politického vězně plk. gšt. Ing. Josefa Kejdy byla umístěna na budovu radnice v roce 2011. Deska vznikla nákladem rodiny za přispění Československé obce legionářské.
Umělecké ztvárnění s vymodelováním tváře Josefa Kejdy vytvořila Irena Armutidis.

Pomník padlým v I. světové válce

Fotografie v den pohřbu TGM 21. září 1937
(*7. března 1850 Hodonín, ✝ 14. září 1937)

Na fotografii jsou:

1. Karel Mísař
2. Josef Martínek
3. František Buchálek
4. "Sláva" Drápal (asi Bohuslav)
5. František Procházka

6. Tomáš Holešovský
7. František Maršálek
8. Antonín Kolčava
9. Rudolf Halouska
10. Hynek Juřica

Tetčické památky
Památník v Tetčicích 1937 kříž u nádraží pamětní deska na OÚ kříž v polích kříž u kapličky Boží muka kaple sv. Floriána kříž pod Křiby most přes Bobravu socha sv. Jana kříž na ul. Neslovická
Prohlášení o přístupnosti   |   Nastavení cookies   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.