OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Městský úřad v Rosicích zakazuje nakládání s podzemními a povrchovými vodami, tj. konkrétně jejich odběr ze studní, vodních toků a nádrží apod. pro účely napouštění soukromých bazénů, mytí automobilů a zavlažování zatravněných ploch. Vodoprávní úřad vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních a povrchových vod a k užívání vod v chodu domácností a provozů výhradně pro nutné úkony v nezbytném množství a dále k omezení zálivky na potřebné minimum. Zákaz nakládání s vodami je vydán s okamžitou platností. Odvolání zákazu bude vydáno novým opatřením obecné povahy.
 

Obsah stránky

SVOZ ODPADU V ROCE 2018

SVOZ ODPADU V ROCE 2018

Svoz komunálního odpadu v roce 2018 - 1 x za 14 dní a to ve čtvrtek, v  lichý  týden

Separovaný odpad bude svážen v roce 2018
Sklo 1x za měsíc
Plasty 1x týdně
Papír 1x za 14 dní
Nápojové kartony 1x za měsíc

Pytlový sběr tříděných odpadů v roce 2018 - 1 x za 14 dní a to ve čtvrtek, v  sudý  týden. 

Sběr probíhá v ranních hodinách!!!!!!!!

Papír – modré pytle

plasty – žluté pytle

Pytle na recyklovaný odpad je možno vyzvednout na OÚ Tetčice a na Poště Partner.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 2 x ročně.

Na ulici Tyršova, Křiby a Neslovická(hnědé nádoby)jsou přistaveny   kontejnery na bioodpad. Svoz bude probíhat od 1. 4. 2018 do 31. 11. 2018

Svoz bio nádob 240 litr, které mají občané zapůjčeny, bude probíhat každou středu v lichý týden. Svoz bude probíhat od 1. 4. 2018 do 31. 11. 2018. První svoz proběhne ve středu  11.4.2018.

 

Datum a čas: 06.02.2018 15:36
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost