Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
T: 724 595 111
M: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Akce regionu

Obsah stránky

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN TETČICE

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN TETČICE

Obecní úřad Tetčice jako pořizovatel nového územního plánu Tetčice, oznamuje, že byly zahájeny práce na novém územním plánu Tetčice a vyzývá veřejnost, aby uplatnila, své návrhy na změny v územním plánu Tetčice.

Lhůta pro podání návrhů je stanovena do 31. 12. 2019.

Návrh na změnu územního plánu musí být předložen v písemné podobě, a pokud není podán na příslušném formuláři, musí v souladu s § 46 odst. 1 stavebního zákona obsahovat:

  1. identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, adresa) včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku, nebo stavbě na území obce,
  2. údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (popis toho, oč žadatel žádá včetně výčtu parcelních čísel, kterých se žádost týká, případně zákres do katastrální mapy),
  3. údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
  4. odůvodnění návrhu,
  5. návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu,
  6. datum a podpis žadatele.

Adresa pro zasílání:

Obec Tetčice, Palackého 177, 664 17 Tetčice

Formulář je možno stáhnou na www stránkách obce : 

https://tetcice.cz/dokument/8f1ecf75ec586e2bf5e7fc12843dc6f5    ,

nebo si ho vyzvednout na OÚ Tetčice.

Aktuální územní plán najdete na : 

https://app.gisonline.cz/tetcice

 

 

Datum a čas: 14.10.2019 18:17
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost