Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

I3 Consultants s.r.o.

Scheinerova 1570/6

628 00 Brno

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Zdeněk Novák

 Mob. +420 777 078 427

Telefon +420 543 214 714

e-mail : z.novak@i3c.cz

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Akce regionu

Obsah stránky

Místní poplatky v roce 2019

Poplatek za komunální odpad v roce 2019

Roční sazba poplatku: 

  • 500,-Kč /rok (poplatník je fyzická osoba s trvalým pobytem v Tetčicích, cizinci s TP nebo přechodným pobytem v Tetčicích)

Roční sazba poplatku za objekt:

  • 500,- Kč/ rok (poplatník je fyzická osoba, která vlastní nemovitost v Tetčicích a v této nemovitosti není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu.

Poplatek je splatný od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

Poplatek ze psů v roce 2019

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Tetčice.

Roční sazby poplatku:

  • 400,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 800,-Kč/rok a
  • 200,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 300,-Kč/rok, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého důchodu.

Poplatek je splatný od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

Platné vyhlášky

https://tetcice.cz/dokumenty/5-vyhlaska-1-2016-odpady.pdf

https://tetcice.cz/dokument/108e13ffb42e0dc88581da8dee3daa31

Způsoby úhrady poplatků:

bankovním převodem

poplatek za KO: č. ú. 32125641/0100, v. s.  1340+  číslo domu 

poplatek ze psů: č. ú. 32125641/0100  v. s. 1341+číslo domu

např. číslo domu 323  v.s. = 1340323.

do poznámky uvádějte adresu a jméno

na poště, na pokladně OÚ Tetčice

Pokud poplatník neohlásí obecnímu úřadu údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku včas (do 31.3.2019), nárok mu zanikne.

Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, správce poplatku poplatek nebo jeho nezaplacenou část zvýší až na trojnásobek.

Přeplatek se nevrací, pokud je nižší než 100,- Kč. 

 

Datum a čas: 19.03.2019 11:22
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost