Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
T: 724 595 111
M: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Akce regionu

Obsah stránky

Místní poplatky v roce 2019

Poplatek za komunální odpad v roce 2019

Roční sazba poplatku: 

  • 500,-Kč /rok (poplatník je fyzická osoba s trvalým pobytem v Tetčicích, cizinci s TP nebo přechodným pobytem v Tetčicích)

Roční sazba poplatku za objekt:

  • 500,- Kč/ rok (poplatník je fyzická osoba, která vlastní nemovitost v Tetčicích a v této nemovitosti není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu.

Poplatek je splatný od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

Poplatek ze psů v roce 2019

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Tetčice.

Roční sazby poplatku:

  • 400,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 800,-Kč/rok a
  • 200,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 300,-Kč/rok, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého důchodu.

Poplatek je splatný od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

Platné vyhlášky

https://tetcice.cz/dokumenty/5-vyhlaska-1-2016-odpady.pdf

https://tetcice.cz/dokument/108e13ffb42e0dc88581da8dee3daa31

Způsoby úhrady poplatků:

bankovním převodem

Za den platby se považuje den, kdy byla částka připsána na účet správce daně.

poplatek za KO: č. ú. 32125641/0100, v. s.  1340+  číslo domu 

poplatek ze psů: č. ú. 32125641/0100  v. s. 1341+číslo domu

např. číslo domu 323  v.s. = 1340323.

do poznámky uvádějte adresu a jméno

na poště, na pokladně OÚ Tetčice

Pokud poplatník neohlásí obecnímu úřadu údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku včas (do 31.3.2019), nárok mu zanikne.

  1. Od poplatku se osvobozují:
    1. Fyzické osoby uvedené v čl. 2, odst. 1, písm. a), které se prokazatelně v obci Tetčice dlouhodobě nezdržují (rok a déle).Pokud osoba chce uplatnit uvedenou slevu, je nutno každý rok do 31. 3. předložit čestné prohlášení o této skutečnosti)
  2. Novorozenci narozeni v průběhu kalendářního roku, za který se poplatek vybírá.
  3. Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny.

 

Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, správce poplatku poplatek nebo jeho nezaplacenou část zvýší až na trojnásobek.

Přeplatek se nevrací, pokud je nižší než 100,- Kč. 

 

Datum a čas: 26.03.2019 11:22
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost