Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
T: 724 595 111
M: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

KRIZPORT

Obsah stránky

SVOZ ODPADU V ROCE 2023 + úhrada za BIO ODPAD

SVOZ ODPADU V ROCE 2023

Svoz komunálního odpadu  každý sudý čtvrtek

Separovaný odpad bude svážen
Sklo 1x za měsíc
Plasty 1x týdně
Papír 1x za 14 dní
Nápojové kartony 1x za měsíc

Pytlový sběr tříděných odpadů  - 1 x za 14 dní a to ve čtvrtek, v  lichý  týden.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 2 x ročně.  Sběr bude upřesněn.

Na ulici Tyršova, Křiby a Neslovická(hnědé nádoby)jsou přistaveny   kontejnery na bioodpad

 

Svoz BIO nádob každá sudá středa od dubna do listopadu. PRVNÍ SVOZ 5. dubna 2023 -poslední 29. listopadu 2023.

Poplatek za svoz bio odpadu je splatný 31. 3. 2023 - 800 Kč/nádoba (hradí jen občané, kteří mají zapůjčenou nádobu na bio odpad).

Hradí se na účet 32125641/0100 pod v.s. 3725+ číslo domu.

 

V případě  problémů či jakýchkoliv dotazů týkajících se svozů volejte

Bezplatnou telefonní linku: +420 800 888 944

 Bc. Zdeněk Pospíšil( svoz komunálního odpadu)  +420 734 670 774

Kristýna Mareková (dispečink dopravy) +420  605 250 973

 

 

Datum a čas: 15.12.2022 16:00
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307

Místostarosta mobil : 605 265 463

Obecní úřad - mobil :  722 425 978, tel. 546 411 037

Pracovník údržby  :  774 733 142

Oddíl postranní lišty

Mobilní rozhlas

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
 
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost