Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
T: 724 595 111
M: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Akce regionu

Obsah stránky

Informace knihovny Tetčice

Od 24. 11. 2020 bude fungovat výdejní okénko na knihovně v úterý a ve čtvrtek v době od 13.00 hod. do 18.00 hod.

Pro knihovnu platí následující pravidla schválená Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví vycházející z Protiepidemického systému České republiky POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 4

  1. Vstup do knihovny (k výdejnímu okénku) je povolen jen registrovaným čtenářům. Nový zájemce o registraci by měl předem telefonicky kontaktovat knihovnice.
  2. Činnost knihovny je omezena pouze na objednané výpůjční služby knih či časopisů, včetně jejich vrácení.
  3. K výdejnímu okénku budou čtenáři přistupovat jednotlivě, vždy po vyzvání knihovnice a to v počtu 1 čtenáře v určeném prostoru. Čtenář je povinen respektovat pokyny knihovnice.
  4. Vstup do prostor knihovny bude umožněn pouze čtenáři s ochranou nosu a úst (roušky, respirátory apod.).
  5. Při vstupu do knihovny bude k dispozici dezinfekce na ruce, kdy čtenář je povinen si dezinfekcí ruce ošetřit!
  6. Vrácené knižní dokumenty budou po dobu 5 dnů uloženy v karanténě, následně budou knihy odepsány z konta čtenáře. Poté jsou knihy k dispozici pro vypůjčení.
Datum a čas: 21.10.2020 20:51
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Živé obce

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost