Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
T: 724 595 111
M: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

KRIZPORT

Obsah stránky

Žádost

Žádáme  občany, aby dodržovali:

Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Upozorňujeme především na povinnost neprodleně odstranit znečištění způsobené psem na veřejném prostranství.

https://tetcice.cz/dokumenty/207.pdf

NAŘÍZENÍ OBCE TETČICE č. 1/2013 o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů.

Upozorňujeme především, že spalování dřeva a drobných suchých větví z průřezu stromů na volném prostranství je povoleno v pondělí, ve středu a v sobotu, v době od 9.00 do 16.00 hodin. Přitom je nutno přihlížet ke směru větru a k činnostem provozovaných v okolí, aby nebyly kouřem nadměrně obtěžovány osoby v obydlené oblasti. V období nepříznivých klimatických podmínek pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší (inverze) je spalování větví z průklestů stromů zakázáno. Na veřejném prostranství lze rozdělávat ohně pouze se souhlasem obce

https://tetcice.cz/formular/narizeni_1_2013_rost_odp.pdf

 

 

 

Datum a čas: 08.11.2021 01:00
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307

Místostarosta mobil : 605 265 463

Obecní úřad - mobil :  722 425 978, tel. 546 411 037

Pracovník údržby  :  774 733 142

Oddíl postranní lišty

Mobilní rozhlas

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
 
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost