Obsah stránky

Žádost

pondělí, 08. listopad 2021 | Ostatní
Žádáme občany , aby dodržovali Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a NAŘÍZENÍ OBCE TETČICE č. 1/2013 o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů.

Žádáme  občany, aby dodržovali:

Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Upozorňujeme především na povinnost neprodleně odstranit znečištění způsobené psem na veřejném prostranství.

https://tetcice.cz/dokumenty/207.pdf

NAŘÍZENÍ OBCE TETČICE č. 1/2013 o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů.

Upozorňujeme především, že spalování dřeva a drobných suchých větví z průřezu stromů na volném prostranství je povoleno v pondělí, ve středu a v sobotu, v době od 9.00 do 16.00 hodin. Přitom je nutno přihlížet ke směru větru a k činnostem provozovaných v okolí, aby nebyly kouřem nadměrně obtěžovány osoby v obydlené oblasti. V období nepříznivých klimatických podmínek pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší (inverze) je spalování větví z průklestů stromů zakázáno. Na veřejném prostranství lze rozdělávat ohně pouze se souhlasem obce

https://tetcice.cz/formular/narizeni_1_2013_rost_odp.pdf

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Nastavení cookies   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.