Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Blanka Březinová
T: 606 084 855
M: blanka.brezinova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

KRIZPORT

Obsah stránky

Zahradní odpad aj. materiál na pozemek Povodí Moravy

Povodí Moravy, s.p. provoz Brno, jakožto přímý správce toku Bobrava, na základě provedené kontrolní prohlídky tohoto toku v úseku od Tetčického mlýna po v současnosti nově rekonstruovaný silniční most převádějící státní komunikaci II/394 přes tento tok, vyzývá občany ukládající bez povolení zahradní odpad aj. materiál na pozemek Povodí Moravy, s.p. par. č. 1019/1 v k.ú. Tetčice, dále do průtočného profilu koryta toku Bobrava, tj. na jeho břehy a záplavového území toku Bobrava s vymezenou aktivní zónou, které bylo v předmětné lokalitě stanoveno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, aby tento odpad odstranili v souladu s platnou legislativou co nejdříve, nejpozději však do 15. 6. t.r. Dále upozorňujeme, že v aktivní zóně záplavového území je, dle § 67 odst. 2, písm. b) Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění, zakázáno skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty. Věříme, že občané, kterých se to bezprostředně týká, provedenou sjednání nápravy v námi požadovaném termínu a nebudeme tak nuceni přistoupit k podání podmětu v dané věci na příslušný vodoprávní úřad.        

Datum a čas: 22.05.2023 12:43
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307

Místostarosta mobil : 605 265 463

Obecní úřad - mobil :  722 425 978, tel. 546 411 037

Pracovník údržby  :  774 733 142

Oddíl postranní lišty

Mobilní rozhlas

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
 
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost