Od 13. 3. 2020 je do odvolání uzavřena obecní knihovna v Tetčicích. Od 13. 3. 2020 jsou uzavřeny do odvolání prostory sokolovny Tetčicích. Od 16. 3. 2020 je uzavřena MŠ TETČICE. Od 16. 3. 2020 jsou do odvolání úřední hodiny na OÚ Tetčice v pondělí v době od 9.00. do 10.00 hod. a ve středu od 15.00. do 16.00. hod. Budou vyřizovány pouze neodkladné záležitosti. Ty budou řešeny jen přes okno. Veškeré platby provádějte bezhotovostně na účet 32125641/0100. Do poznámky uvádějte za koho, a za co jsou platby prováděny. Platby v hotovosti nebudou přijímány. Veškeré záležitosti řešte telefonicky na čísle úřadu 546 411 037, na mobilním telefonu starosty 724 186 307, mob. čísle 722 425 978, nebo elektronicky e-mailem na obec@tetcice.cz. Děkujeme za pochopení.
 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
T: 724 595 111
M: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Akce regionu

Obsah stránky

Uzavření knihovny, sokolovny a OÚ

Od 13. 3. 2020 je do odvolání uzavřena obecní knihovna v Tetčicích. 

          

Od 13. 3. 2020 jsou uzavřeny do odvolání  prostory sokolovny Tetčicích.  

 

Od 16. 3. 2020 je uzavřena MŠ TETČICE.

                           

Od 16. 3. 2020  jsou do odvolání úřední hodiny na OÚ Tetčice 

v pondělí  v době od 9.00. do 10.00 hod. a

ve středu od 15.00. do 16.00. hod.

Budou vyřizovány pouze neodkladné záležitosti. Ty budou řešeny jen přes okno.

Veškeré platby budou přijímaný pouze bezhotovostně na účet 32125641/0100. 

Do poznámky stačí uvést za koho, a co jsou platby prováděny.

Platba v hotovosti nebude přijata.

Veškeré záležitosti je možné řešit  telefonicky.

na čísle úřadu 546 411 037, 

na mobilním čísle starosty 727 186 307                                                                                   

mob. čísle  722 425 978,

nebo elektronicky e-mailem na obec@tetcice.cz.

Veškerá podání lze v obálce vhodit do uzavřené schránky na budově obecního úřadu.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Datum a čas: 13.03.2020 07:27
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost