Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
T: 724 595 111
M: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Obsah stránky

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TETČICE

Oznámení

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TETČICE

SE BUDE KONÁT V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

V ÚTERÝ 21. 09. 2021 – 18.00 hodin                                

Navržený program

 1. Zahájení zasedání
 2. Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
 3. Pronájem části pozemku p.č. 1024 v k.ú. Tetčice
 4. Pronájem pozemku p.č. 566/1 v k.ú. Tetčice
 5. Prodej pozemků p.č.908/24 , p.č.1033/3, p.č.1033/4 , p.č.1033/5 , p.č.1033/6 , p.č.1033/7 
 6. Prodej pozemku p.č.1607/6 v k.ú. Omice
 7. Pronájem částí pozemků p.č. 85/1, p.č.511, p.č.907/1, p.č. 930/31, 930/120, p.č. 1033/1 v k.ú. Tetčice
 8. Spolufinancování sociálních služeb, poskytovaných občanům Vaší obce, pro rok 2022
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG. D. a.s.
 10. Smlouva o o zřízení  věcného břemene s EG. D. a.s.
 11. Převod pozemku z vlastnictví ČR do vlastnictví obce
 12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 13. Dotace z dotačního programu MMR  a JMK  na akci pumptrackové hřiště v obci Tetčice
 14. Dotace z MMR – zpracování územního plánu Tetčice
 15. Dotace z MMR  - sportoviště Tetčice 
 16. Návrhy členů zastupitelstva
 17. Diskuze

 

 

 

Datum a čas: 01.09.2021 08:38
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Mobilní rozhlas

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Živé obce

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost