Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

GDPR

Pověřenec GDPR obce Tetčice

Informace o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Tetčice zajišťuje

SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

(dále jen „poskytovatel“)

Kontaktní osobou je pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
T: 724 595 111
M: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
 

 

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Obsah stránky

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TETČICE

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TETČICE

 

SE BUDE KONÁT V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V ÚTERÝ 29. 06. 2020 – 18.00 hodin

Navržený program

 1. Zahájení zasedání
 2. Informace starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
 3. Účetní závěrka MŠ Tetčice
 4. Závěrečný účet Obce Tetčice
 5. Účetní závěrka Obce Tetčice
 6. Zřizovací listina Mateřské školy Tetčice p.o.
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene s GASNET s.r.o.
 8. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Tetčice
 9. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Omice
 10. Záměr pronájmu pozemků v k.ú Tetčice
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se Správou železnic s.o.
 12. Záměr pronájmu  části pozemku p.č.566/1 v k.ú Tetčice
 13. SMLOUVA PRO UMÍSTĚNÍ Z-BOXU A SPOLUPRÁCI PŘI JEHO PROVOZOVÁNÍ
 14. Smlouva o výpůjčce kontejneru
 15. Návrhy členů zastupitelstva
 16. Diskuze

 

Datum a čas: 11.06.2021 10:03
Napsal: Jana Vontrobová
Kategorie: Ostatní

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Palackého 177
664 17 Tetčice

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8-11 a 13-17

Kontaktní informace
Podatelna: obec@tetcice.cz
Starosta: starosta@tetcice.cz

Starosta mobil : 724 186 307
Telefon: 546 411 037

Oddíl postranní lišty

Mobilní rozhlas

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Místa v obci

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Živé obce

Oddíl postranní lišty

Odkazy
Obec Tetčice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz
Obec Tetčice - mapový portál

Oddíl postranní lišty

Nabídka práce

Patička stránky

 

Mikroregion Kahan SMS-ČR Svaz měst a obcí SVaK Ivančice KTS Ekologie Energoregion Vodárenská,a.s. Občanská bezpečnostní společnost